Tủ điện

Showing all 19 results

Tủ điện là một phần quan trọng trong hệ thống điện. Theo vị trí lắp đặt người ta sẽ có yêu cầu sản xuất khác nhau. Tủ bao gồm rất nhiều thiết bị cấu thành tủ như:

– Thanh cái đồng: để truyền dẫn điện đến các vị trí và thiết bị trong tủ.

– Về rơle điện từ gồm: tiếp điểm chung, tiếp điểm thường đóng, thường mở, … Rơ le điện từ được sử dụng trong hệ thống điều khiển có tiếp điểm.

– Công tắc tơ dùng để đóng cắt, điều khiển cho động cơ hoặc thiết bị điện. Công tắc thường được dùng làm chuyển mạch, đóng mở. Một công tắc được cấu tạo từ 2 điểm, công tắc có 2 loại công tắc đơn và công tắc đa.

– Aptomat là thiết bị bảo vệ đa năng, có chức năng bảo vệ sự cố ngắn mạch, quá tải, sự cố dòng điện dò, sự cố quá áp. Trên thực tế aptomat được sử dụng chủ yếu bảo vệ sự cố ngắn mạch, quá tải cho các động cơ điện.

– Quạt hút: giúp làm mát các phụ kiện bên trong tủ.

– Các thiết bị bảo vệ khác như relay nhiệt, relay bảo vệ pha, đèn báo…