ỐNG NƯỚC VÀ PHỤ KIỆN

Showing all 5 results

Ống nước và phụ kiện nước khi được liên kết với nhau sẽ tạo ra hệ thống. Hiện nay, chất liệu PVC được sử dụng rộng rãi trong các công trình bởi những đặc tính ưu việt. Đê hoàn thiện công trình cần lựa chọn tiết diện ống và phụ kiện phù hợp. Lựa chọn các sản phầm uy tín trên thị trường để đảm bảo chất lượng công trình!

Ống nước và phụ kiện nước PVC cứng hệ inch được sản xuất từ hợp chất nhựa PVC không hóa dẻo.
Các kích thước phổ thông: D21, D27, D34, D42, D48, …